Miljö policy

På LOGSTOR ger vi högsta prioritet till att skydda våra anställda och miljön. Varje dag arbetar LOGSTOR med att förbättra den globala energieffektiviteten till gagn för både människor och miljö.

Vårt HSEQ-ledningssystem täcker alla processer som är kopplade till utveckling, produktion, försäljning och service för preisolerade rör och rördelar.

Det innebär att: 

  • LOGSTOR förbinder sig att som ett minimum följa gällande lagstiftning och krav, samt de externa certifieringsstandarderna.
  • LOGSTOR förbättrar ständigt sin HSE genom att sätta upp årliga mål som är ambitiösa men realistiska. Målen sätts på strategisk nivå av ledningen och kommuniceras ut till relevanta avdelningar i alla delar av organisationen. Framstegen utvärderas på regelbunden basis.
  • Alla anställda hos LOGSTOR aktivt bidrar till olycksfri arbetsmiljö samt till att slippa en negativ påverkan på människor och den yttre miljön.
  • LOGSTOR arbetar med en skuldfri arbetskultur där alla förväntas och uppmuntras att öppet bidra med frågor gällande säkerhet på arbetet. Den övergripande avsikten är att uppnå vår vision om en arbetsmiljö utan olyckor och incidenter.
  • LOGSTOR främjar en kultur med ständiga förbättringar och uppmuntrar alla anställda att lägga fram nya idéer och förslag på hur vi kan förbättra vår arbetsprocess.
  • LOGSTOR ger personalen träning, utbildning och information så att de kan skydda sig själva, sina kollegor och miljön.
  • LOGSTOR har interna regler och föreskrifter för att skydda våra anställda och den yttre miljön. Vi har en nolltoleranspolicy och förväntar oss att alla känner till reglerna och arbetar efter dem.
  • Alla LOGSTOR’s anställda förväntas visa ömsesidig respekt för varandra. Detta oavsett position, nationalitet, ras, sexualitet, religion eller andra egenskaper. Vi tillåter inte några former av trakasserier eller diskrimineringar.
  • LOGSTOR gör livscykelanalyser för sina produkter och processers påverkan. Detta arbete integreras sedan i utvecklingen av våra produkter och processer. Resultatet blir att vi minimerar miljöpåverkan genom design, produktion, användning och bortskaffande.

Miljöstyrning

 

Information för leverantörer


Broschyr säkerhet och miljö (Danska)

Information för gäster


Broschyr säkerhet och miljö (Danska)

Broschyr säkerhet och miljö (Engelska)