Livsmedelsindustri

Höjer standarden för hygien och livslängd

Livsmedelsindustrin är LOGSTOR’s största industriella område, då det är en bred bransch som mer eller mindre täcker alla våra produktområden. Det finns stora besparingar att göra när man arbetar inom områden som kyla och processystem, särskilt då våra lösningar garanterar en livslängd på minst 30 år. 

Läs mer

E-tjänster E-tjänster
Olje- och kemikalieindustri

Branschens bästa kvalitet och miljösäkerhet

Aktörer inom olje- och kemikalieindustrin transporterar medier som kan vara skadliga för människor och miljö. Det är därför som LOGSTOR’s rörlösning är det bästa valet då inbyggd övervakning och värmedetektion via LOGSTOR Detect är möjlig.

Läs mer

Läkemedelsindustri

Energioptimering i känslig produktionsmiljö

Läkemedelsindustrin är en speciell bransch med stränga produktionskrav. Det finns inte utrymme för kompromisser vad gäller kvalitet och fasta standarder. LOGSTOR Cases visar att energioptimering oftast kan förbättras ännu mer, till fördel för både kunden och miljön.

Läs mer

Vatten och avlopp

Ansvarsfullt bortskaffande till fördel för både människor och miljö

Att handskas med vatten och avlopp på ett sätt som är snällt mot miljön ges hög prioritet i alla lösningar från LOGSTOR. Vi har utvecklat ett dubbelrörsystem som bär vatten och avlopp i samma uppvärmda rör. U-pipe lösningar med heat tracing installeras strax under marknivå, vilket sparar både tid och pengar under installation och drift. Dessa lösningar kommer också med en garanterad livslängd på minst 30 år.

Läs mer

Andra industrier

Energiförbättringar för alla industrier

Tillverkningsföretag behöver vanligtvis rörlösningar som hjälper till med tillverkningen av metall eller plastföremål. Något som delas av alla dessa industrier är att LOGSTOR’s lösningar garanterar dem mer än 30 års frihet från produktionsstopp p.g.a. reparationer och underhåll. Alla industrier kan optimera sin energiförbrukning i sina produktionsanläggningar, även om de vanligtvis inte vet om det.

Läs mer