Läkemedelsindustrin

Läkemedelsindustrin är en speciell bransch med stränga produktionskrav, där det inte går att kompromissa på kvalitet och fasta standarder. Läkemedelsproduktion är generellt oerhört känslig för den omgivande miljön. Tuffa krav ställs på ett hårt kontrollerat inomhusklimat. Extremfrysning med kryogena gaser och andra rörsystem servar hela produktionsprocessen.

 

Då läkemedelstillverkningen är beroende av flertalet exakta processer är det mycket kostnadsintensivt. Optimering av energin inom läkemedelstillverkningen kan uppnås genom att presentera produkter med förbättrade isoleringsegenskaper och en garanterad livslängd på upp till 30 år, vilket kan ta bort onödiga produktionsstopp helt. LOGSTOR Cases visar att energioptimering oftast kan förbättras ännu mer, till fördel för både kunden och miljön.