Olje- och kemikalieindustrin

Aktörer inom olje- och kemikalieindustrin transporterar medium som kan vara farligt för människor och miljö i olika grad. Både företag och offentliga myndigheter kräver en hög säkerhetsnivå då potentiellt förorenande medier ska transporteras i alla temperaturer. Det är därför som LOGSTOR’s rörlösning är det bästa valet då inbyggd övervakning och värmedetektion via LOGSTOR Detect eller SafePipe är möjlig.

 

Användningen av LOGSTOR’s PIR-isolering ökar stadigt, tack vare dess utmärkta isoleringsegenskaper vid extrema temperaturer. Samtidigt är rörlösningar med brandsäkra stålmantlar viktiga när det kommer till transport av brandfarlig media.