LOGSTOR sätter ny standard för mantelsvetsar i energibranschen. Svetsprocessen spelar en avgörande roll i rörnätets livslängd, vilket lägger ett stort ansvar på den enskilda montören. LOGSTOR WeldMaster är en multifunktionell PE-svetsmaskin som använder den senaste tekniken, PDA, GPS, GPRS och 2D-streckkoder. Detta gör det ännu snabbare och säkrare att installera framtidens rörsystem. LOGSTOR WeldMaster bygger på en datorkontrollerad, termoplastisk svetsteknik som använder värmeledande metall mellan skarvsats och PE-manteln för att svetsa samman de två komponenterna och skapa ett homogent rör.

LOGSTOR WeldMaster förbättrar kvaliteten på varje skarv och gör projektet avsevärt mer effektivt för montören. LOGSTOR’s svetsmuffar är unika då varje enskild muff har en 2D-streckkod som innehåller relevant produkt- och produktionsinformation, tillsammans med den svetsinformation som hör till. Kombinationen av en svetsmaskin, en PDA och en 2D-streckkod på skarven gör att man får en internetbaserad spårbarhet och dessutom dokumenteras alla skarvar i LOGSTOR’s rörsystem. Med effektivitet, spårbarhet och dokumentation kan LOGSTOR garantera den bästa livslängden i branschen.

Svetsprocessen

Handdatorn, PDA’n, kontrollerar kommunikationen mellan skarven och svetsmaskinen. När muffen har placerats korrekt på manteln ställs svetsmaskinens inställningar in automatiskt genom att PDA’n scannar data från streckkoden. Detta minskar risken för mänskliga misstag, och ser till att svetsprocessen utförs mycket snabbare än konventionell PE-svetsning. Om oförutsedda händelser skulle inträffa under svetsprocessen skickas ett felmeddelande omedelbart till operatören. Processen kan sedan fortsätta så snart felet har åtgärdats.

Operatören har full kontroll över processen medan den faktiska svetsningen pågår, och kan börja förbereda för montaget av nästa skarv. PDA’n meddelar operatören automatiskt när en skarv är klar. Den automatiska svetsprocessen är mer effektiv och garanterar den bästa möjliga svetsningen. LOGSTOR kan dessutom alltid ge fjärrsupport, oavsett vart i världen operatören befinner sig.

Global Positioning System (GPS)

PDA’n har inbyggd GPS-mottagare som använder satellitsystem till att registrera varje enskild skarvs position, och för att ange datum och tid som arbetet utfördes.

Dessa data tas sedan med i dokumentationen som finns tillgänglig via internet och som gör att användare kan kontrollera hela processen och lokalisera de enskilda skarvarna efter behov.

Dokumentation

LOGSTOR WeldMaster ger kunderna tillgång till dokumentation för alla skarvarma som monterats i hela rörsystemet. Så snart processorn godkänt svetskvaliteten samlas all data från svetsprocessen i PDA’n och förs sedan över direkt från PDA’n till en webserver som enbart hanterar detta.

En websida visar sedan en grafisk presentation med tiden, temperaturen, strömmen och effekten som använts för varje enskild skarv. Rapporten inkluderar GPS-position, datum, tid och operatörsdata. Den geografiska positionen för varje skarv kan också spåras via Google Maps. Denna funktion gör det enkelt att lokalisera det enskilda montaget och montören, ända ned till den specifika skarven.

All data är skyddad och ett användarnamn samt lösenord måste anges. Det betyder att informationen inte är åtkomlig för icke godkända personer. Kvalitetsdokumentation och spårbarhet är nu möjligt för varje skarv/ montage, oavsett vart i världen det utfördes. 

 Nyckelfunktioner 

 • Webbaserad dokumentation ger en översikt av projektets status.
 • Multifunktionell svetsmaskin byggd på nya tekniker såsom GPS, GPRS, PDA och 2D-streckkoder.
 • Muffar levereras med en inbyggd 2D-streckkod med information om muffens produktdata och svetsparametrar.
 • WeldMastern fungerar med alla LOGSTOR’s svetsmuffar.
 • Två svetsningar kan utföras samtidigt och oberoende av varandra.
 • PDA’n hanterar all produktdata och den automatiska inställningen av svetsprocessen.
 • GPS-modulen registerar skarvens geografiska position.
 • PDA’n kontrollerar svetsprocessen och registerar all svetsdata, vilket sedan laddas upp direkt till en webserver.
 • Om montaget flyttas efter svetsningen kan den nya positionen registreras via en ny scanning.
 • LOGSTOR kan ge fjärrsupport för svetsprocessen.
 • Automatiska uppdateringar av svetsprogrammen sker.