Egen beräkning av de mest energieffektiva lösningarna i branschen

Eftersom LOGSTOR’s isoleringsegenskaper är utan jämförelse i branschen, har vi gjort all relevant information tillgänglig för alla intressenter. LOGSTOR Calculator är ett enkelt, användarvänligt verktyg som fokuserar på användarens krav för en snabb och effektiv access till fakta och siffror. LOGSTOR Calculator är ett internetbaserat beräkningsprogram utvecklat för att hjälpa energileverantörer, konsulterande ingenjörer, lärare och studenter att utvärdera det mest effektiva sättet att transportera varmt eller kallt vatten i preisolerade rör.

Öppna LOGSTOR Calculator

LOGSTOR Calculator ger nya och framtida kunder tillgång till ett unikt verktyg för att utvärdera och välja det bästa rörsystemet för sina behov. Beräkningarna visar och dokumenterar det bästa sättet att etablera energieffektiva och miljövänliga infrastrukturer.

LOGSTOR Calculator är branschens mest exakta program för beräkningar av energiförluster. Det baserar sig på omfattande matematiska och fysiska modeller, utformade för att producera värmeförlustberäkningar så korrekt som möjligt.


 

 

 

Endast de mer komplexa FEM-beräkningarna har bättre exakthet. Beroende på vilka behov som finns kan kunden välja mellan två bräkningsprinciper i LOGSTOR Calculator:

  • Beräkningar utförda i enlighet med EN 13941
  • Avancerade beräkningar som använder ett ännu mer exakt program

Förutom att beräkna värmeförluster för varje rör kan LOGSTOR Calculator jämföra rör och projekt när det gäller energiförluster i volym, kostnader och koldioxidutsläpp.

Alla beräkningar illustreras med både faktiska värden och grafer för att ge en snabb översikt. LOGSTOR Calculator presenterar också grafer som visar åldrandet av polyuretan skum, baserat på beräkningar utförda av Danish Technological Institute (www.dti.dk). Isoleringens värde beräknas som en funktion av temperatur och ålder.

Kontakt: logstor.calculator@kingspan.com.