Kvalitet och miljö

På LOGSTOR uppfyller vi som ett minimum alla de krav på kvalitet och funktionalitet som våra kunder ställer. Vi följer även nationella och internationella normer och standarder då de kan tillämpas på vår produkt och marknad. Vi bidrar även till att säkra att normer och standarder anpassas till utvecklingen och att nya standarder sätts för energibranschen. Koncernen säkerställer en jämn produktkvalitet och dokumentation, inklusive hanteringen av specialprocesser, oavsett vart produktionsanläggningarna är fysiskt belägna. Vi är i framkant när det gäller utveckling och ser alltid till att leva upp till kundens förväntningar när det gäller kvaliteten på produkter och service.

LOGSTOR eftersträvar hög kvalitet i alla våra aktiviteter och processer. Vi använder förebyggande åtgärder och prioriterar en hög grad av självständighet bland våra anställda. Genom utbildning och fortlöpande förbättring av de anställdas arbetsförhållanden uppmuntrar LOGSTOR till engagemang, välbefinnande och attityder som bidrar till att kontinuerligt förbättra kvaliteten hos såväl produkter som tjänster. LOGSTOR’s produkter uppfyller alltid de strängaste kvalitets- och miljökraven som branschen har.