Lokala myndigheter

Kyla och omsorg om naturen

Fjärrkyla från LOGSTOR är det mest effektiva och miljövänliga sättet att kyla byggnader. Den unika kyleffekten från fjärrkyla genereras centralt, vilket signifikant förbättrar energieffektiviteten och bekvämligheten. Fjärrkyla är 5-10 gånger mer effektivt än konventionell luftkonditionering och spelar en nyckelroll i att göra kylan ”grönare” på global nivå.

Läs mer

E-tjänster E-tjänster
Energibolag

Framtidens effektiva kylning

Fjärrkyla är nyckeln till framtidens globala kylsystem, vilket tar hänsyn till båda människor och miljö. Alla fjärrkylnät utgör en långsiktig investering som med tiden, ur både ett miljö- och driftsperspektiv (ex reparationer och underhåll), kommer att löna sig. Unik livslängd och kyleffekt gör fjärrkyla till det självklara, framtidssäkra valet.

Läs mer

Konsulter

Unik strömsparande kyleffekt

Fjärrkylan utmärker sig genom signifikant lägre energiförbrukning än konventionell luftkonditionering – och en effektivitet som är 5- 10 gånger högre. Fjärrkylnät från LOGSTOR innebär stora besparingar på energiförbrukning. Samtidigt är de praktiskt taget underhållsfria och genererar minimal kylförlust. Under den långa livslängden ackumuleras besparingarna, vilket gör fjärrkylrör från LOGSTOR till det mest självklara, miljövänliga och ekonomiska valet.

Läs mer

Entreprenörer

Branschens lägsta installationskostnader

Fjärrkylsystem från LOGSTOR är en kombination av de lägsta installationskostnaderna och den längsta livslängden i branschen. Hela projektet innefattar färre komponenter, utgrävningar och svetsningar – vilket såklart betyder besparingar i både tid och pengar. Alla fjärrkyllösningar från LOGSTOR är nästan helt underhållsfria och genererar en minimal kylförlust, vilket betyder stora besparingar från installationen och minst 30 år framåt.

Läs mer