Entreprenörer

Vi på LOGSTOR vet hur viktigt det verkligen är med korrekt installation, montage och överlämning till kunden. Entreprenörens roll är inte endast som leverantör. Entreprenörens arbete är avgörande för hela systemets livslängd.  Vi utbildar i rätt montage – i enlighet med gällande montageföreskrifter – för att garantera en livlängd för fjärrkylsystemet på mer än 30 år. Tillsammans koordinerar vi alla aspekter av ett projekt. Vår målsättning är en punktlig och ansvarsfull leverans som möjliggör för entreprenörerna att leverera sina projekt i tid.  

LOGSTOR’s produkter levereras preisolerade vilket ofta tar bort en hel arbetsprocess från projektet. Detta innebär såklart stora besparingar för både entreprenör och slutkunder – särskilt om man tar rörsystemets långa livslängd i beaktande.

Utveckling av oss själva och våra produkter utgör en essentiell del av LOGSTOR’s vision. Vi har lärt oss att genom att utbilda oss själva och våra entreprenörer, konsulter och kunder bidrar vi till att garantera den utökade livslängden våra produkter har. Detta sätter standarden för de produkter vi ständigt arbetar med att förfina varenda dag. 

Både montaget och idrifttagningen av ett fjärrkylnät kräver specifik teknisk kunskap, när kvaliteten hos ett rörsystem ska säkras. LOGSTOR gör alltid sina tekniska konsulter – och deras breda internationella erfarenhet – tillgängliga under alla steg i konstruktionsfasen, så att de kan samarbeta med ditt lokala team för att lösa en uppgift. Det är viktigt att betona detaljerna i ett projekt då de är förutsättningarna för att det ska bli lyckat. Detta lägger grunden för den bästa lösningen – och den bästa affären.