Konsulter

LOGSTOR’s fjärrkyllösningar revolutionerar standarden för kylsystem världen över. Ökad tonvikt på förbättrad effektivitet, i kombination med en önskan om att minska koldioxidutsläppen gör fjärrkylan till det självklara valet. Detta gäller för såväl förbättringar av redan existerande kylsystem som för nybyggnationer. Fjärrkylans unika kyleffekt genereras centralt, vilket signifikant förbättrar effektiviteten. 

Fjärrkylans oslagbara livslängd – d.v.s. mer än 30 år - innebär stora besparingar som snabbt tar igen de initiala etableringskostnaderna och har en fördelaktig effekt på både bottenlinjen och miljön.

Vi på LOGSTOR tacklar gärna utmaningar från konsulter. LOGSTOR har under åren byggt upp stor kunskap och erfarenhet från fjärrkylprojekt. Vi ställer gärna upp med rådgivning och vägledning när det gäller att skriva offerter, beräkna totalkostnader och planera rörsystem.

LOGSTOR har stor erfarenhet av att utforma det optimala fjärrkylnätet och kommer att ge dig en översikt för alla steg i processen. LOGSTOR utformar alltid fjärrkylsystem specifikt för den individuella kunden, för att garantera bästa möjliga utgångspunkt och kylflöde i ett system som håller i mer än 30 år.