De bästa rören förtjänar ett korrekt montage

Kurser som hålls på Kingspan kurscenter ger utbildning och certifiering till alla de som designar, hanterar, monterar och servar våra rörsystem. Ett optimalt utfört montage garanterar att leveransen till dina kunder lever upp till dagens krav. Det är viktigt att varje enskild komponent i systemet kan hanteras och monteras korrekt. Det är ingen poäng i att ha markandens bästa preisolerade rör om skarvarna inte håller samma kvalitet.

 

 

 

Den direkta kostnaden av att ersätta en muff kan snabbt komma upp i höga summor. Det är därför som vi tillhandahåller utbildning för alla som arbetar med att montera LOGSTOR’s system, för att tillse att de har de kunskaper som krävs för att hantera våra system korrekt.

För att läsa mer om våra utbildningsprogram, besök Kingspan kurscenter and kurser.