När spillvärme förvandlas till värme i hemmet

Uppvärmning inomhus står för en majoritet av den globala energiförbrukning, och tar upp till 46 % av världens samlade energibehov. Det förklarar varför LOGSTOR ser ett ökat globalt behov av fjärrvärme i anslutning till optimering av redan existerande energikällor.

Fjärrvärme kan genereras med vilken energikälla som helst och är ett miljövänligt sätt att använda överskottsenergi.  Vi använder den outnyttjade potential som finns i elproduktioner på kraftvärmeverk och förvandlar det till värme i hemmet. 

De goda isoleringsegenskaperna hos LOGSTOR’s produkter reducerar driftskostnaderna avsevärt då de i praktiken nästan helt eliminerar problemet med värmeförluster. Överskottsenergin från den centrala anläggningen förs över till vatten, vilket i sin tur cirkulerar runt till slutkunderna via ett centralt system. 

Om fjärrvärme kombineras med fjärrkyla så är det möjligt att uppnå ömsesidiga fördelar när överskottsenergin kan konverteras till billig kyla under sommarmånaderna. Det innebär ren energi, till förmån för både människor och miljön.