Fjärrvärmens motorvägar

Överföringsledningar för fjärrvärme kan kallas ”fjärrvärmens motorvägar”, då de snabbt kan transportera stora volymer fjärrvärme från källan till städer och samhällen.  Rören i överföringsledningar är större och de transporterar fjärrvärme med högre temperaturer över längre avstånd än andra rör. De kan alltså transportera mer värme effektivare. Större rör förlorar också mindre värme än mindre rör, då vattnet faktiskt inte kommer i kontakt med rörväggarna på samma sätt som det gör i mindre storlekarna.

Investeringskostnaden är hög – liksom kraven på en ledning i drift. Det är därför det finns stränga bestämmelser kring kvalitet och dokumentation för överföringsledningar. LOGSTOR’s överföringsledningar ger en livslängd på mer än 30 år och är ofta i drift i runt 50 år. Därför är det viktigt att räkna med alla driftskostnader – värmeförluster, elförbrukning, underhåll och så vidare – för att få en rättvis bild av den bästa lösningen för projektet ifråga. Vi på LOGSTOR bidrar gärna med vår erfarenhet för att ge varje enskilt projekt den optimala utvecklingen.