Närvärme för lokalsamhället

Närvärme – även känt som ”samhällsvärme” – är en fristående värmekrets som omfattar ett begränsat antal slutanvändare. Ett sådant system kan etableras i små tätorter, en forskningspark eller ett industriområde, som med sin egen värmeproduktion kan bli självförsörjande vad gäller värmen. Det kan också innefatta ett bostadsbolag med sin egen gaspanna för exempelvis 10-20 bostäder. 

Potentialen i närvärmesystem kan variera från några få hus till mindre städer. Användingen av närvärme kan vara en hjälp med att kontrollera energiförbrukningen medan den samtidigt reducerar kostnader kopplade till att transportera energi. Närvärmen har alla allmänna fördelar som fjärrvärmen har under en livslängd på mer än 30 år.