Från fjärrvärmenät till hushåll

Distributionsledningar ansluter hushållen till fjärrvärmenätet. Om överföringsledningar kan liknas vid motorvägar så kan distributionsledningarna liknas vid landsvägarna eller villagatorna i nätet. Distributionsledningar består av mindre rör då det är kortare avstånd mellan källan och hushållen, och fjärrvärmen inte behöver transporteras så långt.  Volymen av fjärrvärmen måste gradvis minskas så att den matchar hushållens behov.

Distributionsledningarna är knutna till en växlarstation där vattnets temperatur sänks till 80°C. Detta hjälper till att minimera värmeförlusterna under transporten till slutkunderna då lägre vattentemperatur innebär lägre värmeförlust. Från växlarstationen transporteras fjärrvärmen till de enskilda hushållen.