Ansvar för människor och miljö

LOGSTOR Detect är ett komplett koncept för övervakning av rörsystem. Det är ett GPRS-baserat övervakningssystem som är i drift dygnet runt och som kan anpassas för överförings-, och distributionsledningar, samt för närvärme. Systemet samlar in och tolkar data från nätverket och kör analyser som indikerar vilka serviceåtgärder som måste vidtas för att undvika akuta skador på nätet. Elektriska impulser från fjärrvärmerören identifierar problemen så snart de uppstår. 

Konceptet har utvecklats för olika servicenivåer, beroende på fjärrvärmenätets omfattning och vilka behov värmeverket ifråga har. Det kan täcka allt från en manuell testperiod till helt automatiserad och digitaliserad övervakning. I sin mest omfattande form meddelar systemet eventuella fel till LOGSTOR, omedelbart och automatiskt via email eller SMS. Snabb respons minimerar skadans omfattning och kan eliminera behovet av reparationer eller utbyten.