Intelligent övervakning dygnet runt

LOGSTOR Detect är LOGSTOR’s koncept för total övervakning av rörsystem. Koppartrådar är ingjutna i skummet och löper längs med hela mediaröret. Trådarna skickar tillbaka information till LOGSTOR Detect-enheter som övervakar nätverket. Systemet ser till att läckor eller avbrott på nätet registreras omedelbart, d.v.s. innan skadans omfattning eskalerar.

LOGSTOR Detect tillåter nätaktörer att arbeta förebyggande, innan skadan uppstår eller ökar i sin omfattning. Systemet registerar även mindre fel, vilket öppnar för ett förebyggande underhåll. Dessutom hjälper den precisa lokaliseringen till med att signifikant minska reparationskostnaderna och väsentligen öka rörsystemets livslängd.

 

Ansvaret för övervakningen av nätet kan ligga hos kunden eller LOGSTOR. Det finns flera övervakningsprogram som kan anpassas för att motsvara kundens behov. Ett GPRS-baserat övervakningssystem sänder all data om rörsystemet från en övervakningsenhet (eller flera) till en central dator via en trådlös anslutning. Centraldatorn analyserar omedelbart informationen och skickar ut larm via email eller SMS.

LOGSTOR levererar även hosting-lösningar som hanterar övervakningen av energibolagens fjärrvärmenät. Tjänsten inkluderar rapport av nätstatus, rekommendation av nödvändiga åtgärder, support av analyser och rapporter samt kontinuerlig uppgradering av systemet. LOGSTOR Detect betyder trygghet dygnet runt med ett system som avslöjar även de minsta komplikationerna och säkerställer driftssäkerhet, till fördel för både människor och miljö.