Entreprenörer och montörer

Minimal energiförlust och låg underhållskostnad

Att montera rörsystem för industriella aktörer involverar ofta komplexa lösningar som kräver en djup insikt i varje detalj i uppdraget för entreprenörens del. Vi hjälper entreprenörer direkt från projektets början. LOGSTOR’s rörlösningar sparar tid genom att rören och isoleringen kan monteras på en och samma gång. Svetsning och isolering går från att vara två enskilda handlingar till att bli ett färdigt rörkoncept som kan tillverkas i en enda process.

Läs mer

E-tjänster E-tjänster
Konsulter

Branschens bästa rördesign för alla industrier

Konsulter med branschspecifik expertis känner till industrins och kundernas olika behov bäst.   LOGSTOR är alltid redo att bidra med rådgivning och vägledning om hur ett projekt bäst ska designas för att få optimal livslängd och energibesparing.  Ett samarbete med LOGSTOR innebär att både konsult och slutkund får branschspecifik vägledning när det ska investeras i våra produkt.

Läs mer

Slutkunder

Långsiktiga energibesparingar lönar sig

LOGSTOR vet att modet som krävs för att se långsiktigt på livslängd och energibesparingar lönar sig. I alla industrier är kraven på en driftssäker produktion av största vikt, då låga kostnader för energi och drift alltid ger en sundare bottenlinje.  Många kunder känner inte till att det finns isoleringssystem som ger avsevärt bättre ekonomi, större besparingar på energi och drift, genom hela systemets förväntade livslängd – vilket är minst 30 år.

Läs mer