Med Industry Calculator erbjuder vi våra nuvarande och framtida kunder ett unikt verktyg för att utvärdera och välja bästa möjliga rörsystem för sina lösningar. Beräkningar säkerställer och dokumenterar det bästa sättet att etablera energieffektiva och miljövänliga rörsystem.

Industry Calculator är det mest exakta programmet i branschen för beräkning av energiförlust. Den är baserad på omfattande matematiska och fysiska modeller utformade för att producera värmeförlustberäkningar som är så korrekta som möjligt.

För ytterligare frågor eller hjälp, kontakta vår produktchef för industriella applikationer, Christian Krog Nielsen - ckn@logstor.com

Öppna Industry Calculator