Lokala myndigheter

Fjärrvärmen är en investering för framtiden

Fjärrvärmerörsystem från LOGSTOR är en långsiktig investering som förbättrar infrastruktur och levnadsstandarden för människor i städer och samhällen. Rörsystem med en lång livslängd och låg installationskostnad innebär att städer runt om i världen kan ligga i framkant inom området för miljötänk och förnyelsebar energi. LOGSTOR’s lösningar ger låga kostnader i mer än 30 år, vilket gör fjärrvärmen till den billigaste och mest effektiva formen av uppvärmning inomhus.  

Läs mer

E-tjänster E-tjänster
Energibolag

Långsiktiga investeringar i energi

Utvecklingen inom energibranschen de senaste åren har visat på en önskan om ett oberoende från fossila bränslen och de svängande priserna på energimarknaden. LOGSTOR’s fjärrvärmesystem är inte beroende av en viss energikälla. Investeringarna har livslängd på mer än 30 år – vilket är en god affär på lång sikt.

Läs mer

Konsulter

50 år erfarenhet av konsultationer

Som uppfinnare av tekniken bakom isolerade rör, har LOGSTOR mer än 50 års erfarenhet av fjärrvärmelösningar. LOGSTOR fortsätter att utveckla sina rörsystem i syfte att förbättra förutsättningarna kopplade till etablering och drift av fjärrvärmesystemet. Tillsammans med kundens ingenjörer har vi en avgörande roll i utvecklingen av framtidens fjärrvärmesystem. På LOGSTOR känner vi till varje steg i projektet – från första spadtaget till mer än 30 års drift.

Läs mer

Entreprenörer

Garanterad livslängd med det snabbaste montaget i branschen

På LOGSTOR vet vi hur viktigt det är med installation, korrekt montage och överlämning till kunden.  Entreprenörens arbete är avgörande för rörsystemets hela livslängd. Vi erbjuder utbildning i montage – i enlighet med montageföreskrifter – för att säkra en livslängd på mer än 30 år. Tillsammans koordinerar vi alla aspekter av ett projekt. Vår målsättning är en punktlig och ansvarsfull leverans som möjliggör för entreprenörerna att leverera sina projekt i tid.

Läs mer