Konsulter

Som uppfinnare bakom tekniken med isolerade rör, har LOGSTOR mer än 50 års erfarenhet av fjärrvärmelösningar. Vi på LOGSTOR tacklar gärna utmaningar från konsulter och ingenjörer. LOGSTOR har kunskapen och erfarenheten som behövs när det är dags att skriva offerter, beräkna totalkostnader eller förbereda den mest optimala systemdesignen. 

Vi vet det bästa sättet att konstruera ett fjärrvärmesystem för att säkra minimala kostnader och optimal hållbarhet samt för att säkerställa att kunderna får den bästa livslängden och driften. Råd och vägledning från LOGSTOR är alltid tillgängligt allt eftersom projektet fortlöper.

Dialog mellan flera olika projektpartners är en klassisk utmaning när fjärrvärmeprojekt ska utföras i praktiken. Det är skälet till att LOGSTOR håller konsultworkshops och seminarier utformade för att rymma alla parter som deltar i projektet. Vi på LOGSTOR ser till att ge dig vad du behöver från start till mål – med information om den lägsta totalkostnaden och dokumentation från LOGSTOR Lab.

LOGSTOR arbetar ständigt med att utveckla sina rörsystem för att förbättra energieffektiviteten och dra ned på CO2-utsläppen.