Energibolag

Fokus på kortsiktigt resultat på bottenlinjen börjar till stor del att ersättas av långsiktiga energiinvesteringar som lönar sig i längden. Den lägsta totalkostnaden och den bästa övervakningstekniken gör att fjärrvärmenätet från LOGSTOR levererar värmen smidigt, genom hela livslängden, till slutanvändarna. År av erfarenhet från leveranser och etableringar av specialanpassade rörsystem gör att LOGSTOR kan leverera lösningar som möter alla behov. 

Då driftskostnaderna för fjärrvärmesystemet överstiger de initiala etableringskostnaderna är ett säkert montage och löpande driftsövervakning av största vikt.

Lösningar från LOGSTOR lönar sig alltid i det långa loppet då vi alltid ger er råd och rätt utbildning för optimal drift. 

LOGSTOR’s ambition är att sätta standarden för de bästa isoleringsegenskaperna i världen.  LOGSTOR’s labbpersonal arbetar ständigt med olika tester för att höja kvaliteten och testresultaten fortsätter att förbättra och dokumentera branschens bästa produkt.  Årtionden av labbtester har höjt standarden för rörsystemens isoleringsegenskaper och spårbarhet. LOGSTOR är stolta över att kunna säga: detta är unikt i branschen.