Entreprenörer

Vi på LOGSTOR vet hur viktigt det verkligen är med korrekt installation, montage och överlämning till kunden. Tillsammans koordinerar vi alla aspekter av ett projekt. Vår målsättning är en punktlig och ansvarsfull leverans som möjliggör för entreprenörerna att leverera sina projekt i tid.  

LOGSTOR har 50 års erfarenhet av att arbeta med fjärrvärmeprojekts totalkostnader och kan därmed agera som en kunnig rådgivare i dialog med värmeverk. Vi vet att noggrannhet i de tidiga stadierna lönar sig i längden. Att involvera de olika parterna i en ansvarsfull projektledning med värmeverkets konsulter leder till goda relationer genom hela projektet.  

Utveckling av oss själva och våra produkter utgör en väsentlig del av LOGSTOR’s vision. Vi har lärt oss att genom att utbilda oss själva, våra entreprenörer, konsulter och kunder bidrar detta till att livslängden på våra rör förlängs.  Detta sätter standarden för den produkt som vi arbetar på att förbättra varje dag. 

Både montaget och idrifttagningen av ett fjärrvärmenät kräver specifik teknisk kunskap, när kvaliteten hos ett rörsystem ska säkras. LOGSTOR gör alltid sina tekniska konsulter – och deras breda internationella erfarenhet – tillgängliga under alla steg i konstruktionsfasen, så att de kan samarbeta med ditt lokala team för att lösa en uppgift. Det är viktigt att betona detaljerna i ett projekt då de är förutsättningarna för att det ska bli lyckat. Detta lägger grunden för den bästa lösningen – och den bästa affären.