Lokala myndigheter

LOGSTOR har mer än 50 års erfarenhet av leveranser och etableringar av specialdesignade rörsystem, i städer och samhällen av alla typer och storlekar. Punktliga leveranser är en viktig del av fjärrvärmeinstallationen, där professionell koordinering med en eller flera olika parter är en avgörande faktor för projektets framgång. 

Kompetent vägledning från LOGSTOR är alltid tillgänglig genom hela projektet. Det är avgörande för att skapa en sammanhängande helhet, när vägar ska stängas av, oväntade upptäckter görs och överenskommelser med andra ledningsägare ska träffas. Vi levererar alltid integrerade lösningar efter kundens förutsättningar – lösningar som endast kräver ett minimum av underhåll, till förmån för människor och miljö.  

Alla LOGSTOR’s fjärrvärmelösningar är nästintill helt underhållsfria och med en minimal värmeförlust.  Ett anpassat larmsystem gör att rörsystemets verkliga status alltid är helt under kontroll. Detta betyder i sin tur att eventuella fel kommer att upptäckas tidigt och på så vis undviks följdskador och störningar i driften.

Således skapas en effektiv värmeförsörjning till gagn för både den enskilde medborgaren och staden i stort. Rörsystem till en låg installationskostnad och med en lång livslängd ger städer runt om i världen att en chans att ligga i framkant när gäller miljö och förnyelsebar energi.