5–10 gånger så effektiv som konventionell luftkonditionering

Efterfrågan på kyla ökar över hela världen – från sjukhus och kontor till affärer och institutioner.  Kyla har konventionellt fåtts genom gammeldags luftkonditionering, vilket kräver en hög strömförbrukning och endast ger en blygsam kyleffekt. 

Samtidigt visar prognoser att det globala energibehovet för luftkonditionering kommer att öka upp till 72 % fram till år 2100. Fasader och stadsmiljö ärras ofta av de otaliga luftkonditioneringsapparater som installerats för att ge kyla.

Som jämförelse kan nämnas att moderna fjärrkylsystem banar väg för alternativ inom komfort, effektivitet och miljömässigt hänsynstagande i anslutning till inredning och drift av alla typer av moderna byggnader. Dessutom är fjärrkyla 5 – 10 gånger så effektivt som konventionell luftkonditionering. 

Samtidigt som fjärrkylan succesivt ersätter elektriskt driven kyla, kommer den att ta bort den enorma belastning som läggs på elnätet när behovet av kyla är stort. Om fjärrvärme kombineras med fjärrkyla är det möjligt att uppnå ömsesidiga fördelar då spillvärmen kan konverteras till billig kyla under sommarmånaderna.