Ansvar för människor och miljö

LOGSTOR Detect är ett komplett koncept för att övervaka rörnät. Det är ett GPRS-baserat övervakningssystem som är i drift dygnet runt och kan anpassas till någon av de tre kyllösningar som finns - fri, central eller decentraliserad kyla. Systemet samlar in och tolkar data från nätet och kör analyser som indikerar var serviceåtgärder bör sättas in för att förhindra akuta skador på nätet. Elektriska impulser från fjärrkylrören identifierar problemen så snart det uppstår. 

LOGSTOR rapporterar fel snabbt och automatiskt via email eller SMS. Snabba reaktioner minimerar skadans omfattning, vilket leder till att behovet av reparationer eller utbyten försvinner. Driftansvariga kan också övervaka sina fjärrkylsystem själva genom att montera detektorer på lämpliga ställen. I dessa fall kan LOGSTOR erbjuda standby täckning ifall problem uppstår. I större städer och samhällen är LOGSTOR’s övervakning av fjärrkylnätet oftast bemannad dygnet runt.