Unik kyla innebär ansvar

Fjärrkylans unika kyla genereras centralt, vilket signifikant förbättrar energieffektiviteten. Kylt vatten cirkulerar genom LOGSTOR’s rörnät till luftkonditioneringsenheter i byggnaden, där vatten kyler luften som flödar igenom dem. Fjärrkyla är 5 – 10 gånger mer effektivt än konventionell luftkonditionering. Den är även mer effektiv i sin produktion – oavsett vilken energikälla som används. 

Dessutom hjälper fjärrkylan till att ta bort den enorma belastning som läggs på elnätet när behovet av kyla är stort. Även de svalare regionerna i norra hemisfären upplever varma somrar och vintrar, vilket såklart ökar behovet av ett tempererat inomhusklimat.  På samma gång kräver kyllösningar i stora delar av Asien enorma mängder energi och är mycket känsliga för strömavbrott.

Att montera en elektrisk luftkonditionering i varje byggnad eller rum ger en dålig energieffektivitet och kommer oundvikligen att kräva mycket energi under varma perioder. Fasader och stadsmiljö ärras ofta av de otaliga luftkonditioneringsapparater som installerats för at ge kyla.

Idag finns tre stycken fjärrkylmetoder att väja på, beroende på vilket energikälla som används.

Fri kyla

Fritt tillgänglig kyla från kallt vatten i sjöar, hav eller floder kan användas direkt för att kyla vatten i en fjärrkylinstallation. Energin är därmed gratis, mycket miljövänlig, och driftskostnaderna är blygsamma. Helsingfors och Stockholm använder för närvarande nät som är baserade på fri kyla.  

Central kyla

Alla typer av energikällor kan idag användas för att centralt kyla vatten, vilket görs genom att absorptionsteknik används. Efter att ha kylts centralt, distribueras fjärrkylan till slutkunderna. En sådan installation är i bruk i Paris. Principen är även vanlig i mellanöstern där miljövänliga, centrala fjärrkylsystem är ett lagkrav i nya byggnader. 

Decentraliserad kyla

I system baserad på decentraliserad kyla, distribueras vatten till en eller flera byggnader – vanligtvis via ett redan existerande fjärrvärmenät.  Det varma vattnet driver sedan absorptionskylmaskiner som sedan producerar fjärrkyla lokalt och distribuerar detta till slutkunderna. Den här typen av installationer återfinns ofta monterade i stora byggnader med stora kylbehov där det inte finns något redan existerande fjärrkylnät.