Lokal kyla sparar miljön

I system som baseras på decentraliserad kyla distribueras vatten till en eller flera byggnader – vanligtvis via ett redan existerande fjärrvärmenät. Det varma vattnet driver absorptionskylare, som producerar fjärrkyla lokalt och distribuerar det till slutkunderna. Installationer av det här slaget monteras vanligtvis i större byggnader med större kylbehov och där det inte finns något fjärrkylnät sedan tidigare.

Decentraliserad kyla gör det möjligt att få ett konstant svalt inomhusklimat, som kan drivas oberoende av störningar i strömförsörjningen.