Mer än 40 års erfarenhet medför förpliktelser

Krav på kvalitet, hygien och miljömässig hänsyn blir mer och mer viktigt inom industriell produktion.  För oss på LOGSTOR är det viktigt att våra lösningar innefattar dessa krav och ger dig värde i din investering. 

LOGSTOR’s rörsystem har en rad fördelar när det gäller montage, hygien, säkerhet och drift jämfört med konventionellt isolerade rör. Tack vare LOGSTOR’s mångsidiga skarvsatser för raka anslutningar, böjar och avgreningar, levererar vi lösningar som lämnar andra isoleringsmetoder bakom oss när det gäller enkelt montage och flexibilitet.

 

Våra rörsystem är enkela att rengöra och är i alla avseenden underhållsfria; de har även en lång livslängd och låga driftskostnader. De goda isoleringsegenskaperna hos polyuretan skum (PUR isolering) minskar energiförlusterna till ett absolut minimum. Vi använder bara PUR isolering i temperaturspannet -200°C till 120°C. För temperaturer över 120°C, lågtrycks-ång-baserade system eller system som kräver särskild brandskyddsisolering använder vi polyisocyanurate (PIR isolering). 

For systemer over 170 °C og op til 250 °C, eksempelvis damp og hedtolie, anvendes en to-lags isolering af mineraluld og polyuretanskum.

För projekt som kräver speciallösningar kan LOGSTOR’s tekniska personal kliva in som din proaktiva partner som hjälper dig att finna den bästa lösningen för just ditt projekt.