Kyla med goda isoleringsegenskaper

LOGSTOR är Danmarks ledande leverantör av kylrör för industriella syften. LOGSTOR’s lösningar används ofta i anslutning till kylrum, där det är viktigt att hålla en exakt, låg temperatur. Kylmediet som transporteras i LOGSTOR’s rör kan kyla ned rum till så låga temperaturer som -40°C, vilket oftast är den lägsta temperaturen industrier hanterar.  

Det är naturligtvis viktigt att isolera rören på ett lämpligt sätt för att undvika att kondensation bildas. Det är därför LOGSTOR använder preisolerade rör med exakt den isolering som krävs, för att undvika kondensation helt. LOGSTOR’s beräkningsprogram tar hänsyn till olika förhållanden, så att kunden alltid kan vara säker på att få den lösningen som bäst passar deras produktionsupplägg.