Ansvar för människor och miljö

När kemiska, petrokemiska eller andra kritiska vätskor transporteras genom rörnätet är säkerheten av största vikt att tänka på. Om läckor skulle uppstå är snabb information avgörande, så att konsekvenserna av läckan kan minimeras. 

LOGSTOR är en expert på preisolerade rörnät och har erfarenhet av att infoga tracer rör för detektionskablar, så konstant övervakning av systemet är möjligt. Dessa kablar håller dig fullständigt informerad ifall att en läcka skulle uppstå och de hjälper dig att kunna förebygga att mindre problem utvecklas till potentiellt komplexa eller kritiska situationer.  

Miljösäkring och miljöskydd är alltid högt upp på agendan hos LOGSTOR. Vi garanterar att våra lösningar skyddar naturen. Miljöskydd är en avgörande faktor, särskilt inom branscher som arbetar med olja och kemiska produkter.  En klassisk lösning från LOGSTOR är LOGSTOR Detect som används till, som namnet antyder, att upptäcka läckor i rör som transporterar substanser som exempelvis olja. När sträckor av rör grävts ned i marken är det viktigt att kunna identifiera läckor och andra problem snabbt, och ta itu med dem utan dröjsmål.  

For at sikre mod læk har LOGSTOR i samarbejde med AVA Systems udviklet SafePipe konceptet, hvor mediet altid forsegles sikkert. Her er røret delt op i led, der begrænser eventuelle lækskader til det enkelte led. Derved reduceres eventuelle skader på den samlede rørløsning og miljøet til et absolut minimum. SafePipe produktet er godkendt af Miljøstyrelsen.