Förenklad rörkonstruktion optimerar produktionen

När det gäller processer och processrör är det en fråga om att transportera kundens kärnprodukt. Här är det servisröret som ligger till grund för processen – den avgörande faktorn som värmer, kyler och/ eller servar kundens tillverkningsprocess.  LOGSTOR levererar vanligtvis rostfria rör till processystem och stålrör till servissystem. Processrör transporterar det aktuella mediet; öl, mjölk eller liknande.

Valet av mediarör beror på kundens behov och tack vare vår expertis är vi på LOGSTOR kan vi vägleda kring vilka rör som passar bäst. Vi ser kunderna som experter inom sina egna verksamheter och därför lämnar vi majoriteten av bestämmandet till kunden ifråga. Med det sagt, så är vi alltid redo att ge råd och vägledning om kunden så önskar.