Snabb och exakt skydd mot läckage skador

Det är viktigt att säkerställa att läckor och skador kan identifieras och repareras snabbt för att skydda miljön och lönsamheten. LOGSTOR Detect – LOGSTOR’s system för att upptäcka läckor – användes från början endast på fjärrvärmerör men kan nu även användas till industriella lösningar. Våra system gör det möjligt att precisera och hantera skador på rören utan dröjsmål. 

LOGSTOR Detect kan lokalisera avvikelser med anmärkningsvärd precision. Dock krävs en annan teknik när mediet i rören inte är vattenbaserat. Det är därför som vårt erkända koncept SafePipe används för att upptäcka läckor i olje- och kemikalieindustrier. Om rören är tillverkade av plast, används istället vår 3DC kabellösning, som kan kopplas direkt till LOGSTOR Detect.

Vårt pålitliga detektionsystem övervakar så att vatten inte tränger igenom isoleringen. Systemet hjälper till att förlänga rörledningens livslängd och ser till att isoleringen är torr, så att den bibehåller sina höga isoleringsegenskaper.  

Läckdetektion kan byggas in i alla våra system. Koppartrådar är inbäddade i skummet och registerar om isoleringen blir fuktig på grund av en läcka i mediaröret, en skada i en skarvsats eller i manteln.

LOGSTOR levererar två lösningar för att upptäcka fukt: 

  • Upptäckt genom resistansmätning: RedDetect X1L

  • Upptäckt och lokalisering genom impedansmätning: RedDetect X4

LOGSTOR designar kompletta rörsystem som inkluderar läckdetektion, och informerar om vilken utrustning som behövs för att få ett enkelt och pålitligt övervakningssystem.

Läckdetektion för olja och kemikalier erbjuds genom systemet LOGSTOR SafePipe.