Energibolag

Utvecklingen inom energibranschen de senaste åren har visat på en önskan om ett oberoende från fossila bränslen och de svängande priserna på energimarknaden. LOGSTOR’s fjärrkylsystem är inte beroende av en viss energikälla, och ger energiinvesteringarna en livslängd på mer än 30 år – vilket bevisligen är det bästa affärsbeslutet på lång sikt.  

Den unika energiprofilen för fjärrkyla är sunt förnuft för energibolag. Den här typen av kyla är 5 – 10 gånger mer effektiv än luftkonditionering, och kan samtidigt ta bort den enorma belastningen på elnätet som oundvikligen uppstår när behovet av kyla är som störst. 

Den lägsta totalkostnaden och den bästa övervakningstekniken i branschen ser till att fjärrkylnät från LOGSTOR levererar kyla smidigt till slutkunderna, genom hela nätets livslängd. År av erfarenhet av leveranser och etablering av specialanpassade rörsystem gör att LOGSTOR kan leverera lösningar till alla olika behov.  

Då driftskostnaderna för fjärrvärmesystemet överstiger de initiala etableringskostnaderna är ett säkert montage och löpande driftsövervakning av största vikt. LOGSTOR’s lösningar betalar för sig själva på lång sikt. När energieffektiva fjärrkylsystem ersätter gammeldags och energislukande luftkonditioneringsenheter.