Lokala myndigheter

LOGSTOR har stor erfarenhet av att leverera och etablera specialanpassade fjärrkylsystem för städer och samhällen i alla storlekar.  Fjärrkylan vinner mark i alla delar av världen där avancerad miljövänlighet – kombinerad med märkbara besparingar – gör valet till ett enkelt sådant. Fjärrkylans långa livslängd och låga driftskostnad, där kylan produceras lokalt, innebär att städer och samhällen över hela världen visar vägen genom att välja en miljövänlig och hållbar inomhuskylning. 

Alla fjärrkylnät utgör en långsiktig investering som med tiden, ur både ett miljö- och driftsperspektiv (ex reparationer och underhåll), kommer att löna sig. Behovet av kyla kommer att ökas i framtiden och de ökade globala kraven kommer kräva system som visar hänsyn till både människor och miljö.

LOGSTOR designar alltid systemen specifikt för den enskilda kunden, för att garantera den bästa möjliga utgångspunkt för drift av systemet i mer än 30 år. 

 

Punktliga leveranser är en avgörande del i fjärrkylsystemens installation, där professionell koordination med olika parter är en utmärkande faktor för hus framgångsrikt projektet är.   Kompetent vägledning från LOGSTOR är alltid tillgänglig genom hela projektet. Det är avgörande för att skapa en sammanhängande helhet, när vägar ska stängas av, oväntade upptäckter görs och överenskommelser med andra ledningsägare ska träffas. Vi levererar alltid integrerade lösningar efter kundens förutsättningar – lösningar som endast kräver ett minimum av underhåll, till förmån för människor och miljö.  

Det är ofta en bra idé att tänka på både fjärrvärme och fjärrkyla, då det finns stora besparingar att göra om dessa två lösningar kombineras i ett och samma projekt. Om fjärrvärme kombineras med fjärrkyla är det möjligt att uppnå ömsesidiga fördelar, då spillvärme kan konverteras till billig fjärrkyla under sommarmånaderna.  Detta är ett utmärkt exempel på ansvarsfull förvaltning av globala energiresurser och utgör en stor del av LOGSTOR’s vision för människor och miljö.