Kvalitet och effektivitet

LOGSTOR’s effektivitet och kvalitetsstyrning dokumenteras från början till slut. ISO 9001 och ISO 14001 lägger grunden för tillverkningen av våra rör och komponenter. De backas även upp att komplett dokumentation i enlighet med relevanta kvalitetsstandarder, inklusive de europeiska normerna EN 253, EN 448, EN 488 och EN 489.

LOGSTOR är DS/ISO 9001- certifierade enligt Lloyd’s. Certifieringen täcker produktutveckling, tillverkning och projektstyrning och har lett till implementation av ett strikt kvalitetssäkringssystem i alla delar av företaget.

Genom vårt välfungerande rapportsystem dokumenterar vi kvaliteten hos våra huvudprodukter. Vi arbetar mot ständiga förbättringar av kvaliteten i både processer och produkter genom att sätta specifika kvalitetsmål och applicera 6 sigma-metoden i relevanta områden av verksamheten.

 

Kvalitetssäkring definieras och planeras in för varje produktionsstart. Produktionsunderlaget ger en optimal produktionsprestanda och ger varje enskild anställd möjligheten att kontrollera så att arbetet som utförts är i enlighet med de fastställda kvalitetskraven.

LOGSTOR kompromissar aldrig med produktkvalitet. Alla våra rör håller samma höga kvalitet och uppfyller kraven i EN 253 för produktion av preisolerade rör.