Testmetoder

Raka rör

Lambdavärdena beror på temperatur. Olika mätningar måste göras vid åtminstone tre olika temperaturer.  Mätningarna tas på en sektion av ett DN 50/125–140 preisolerat rör som är minst tre meter långt.  Den omgivande temperaturen (ta) hålls konstant medan mätningarna utförs. 

Mantelns temperatur mäts när mediarörets temperatur är konstant. Lambdavärdet för de tre olika temperaturförhållandena kan beräknas baserat på temperaturen i mediaröret, manteln och omgivningen. 

Lambdavärdet för ett preisolerat fjärrvärmerör anges alltid som en medeltemperatur i polyuretanskummet vid en temperatur på 50°C. En rak linje kan dras från de beräknade lambdavärdena, då lambdavärdet är direkt proportionellt till temperaturen.  Lambdavärdet vid 50°C kan sedan utläsas från kurvan för temperaturrelaterade lambdavärden.

FlexPipe

Lambdavärdet beror på temperaturen. Det kräver att mätningar görs vid minst tre olika temperaturer. Mätningarna utförs på en rulle FlexPipe som är (ca 25 meter lång). Den precisa dimensionen beror på mediaröret i FlexPipe-rullen. Rörets längd tas från en hel rulle från den normala produktionslinjen. Den omgivande temperaturen (ta) hålls konstant medan mätningarna utförs.

Beroende på längden och storleken på rörsektionen som mätningarna görs på är det inte möjligt att hålla temperaturen i mediaröret konstant. Istället cirkuleras vatten med en konstant inflödestemperatur (ti) genom röret. Mantelns temperatur mäts när temperaturerna för inflödet (ti) och utflödet (tu) i mediaröret är konstanta. Mätningarna utförs vid tre olika mediarörstemperaturer. Lambdavärdet för de tre temperaturerna kan beräknas baserat på inflödestemperaturen (ti), utflödestemperaturen (tu), mantelns temperatur samt omgivningens temperatur. 

Lambdavärdet för ett preisolerat fjärrvärmerör anges alltid som en medeltemperatur i polyuretanskummet vid en temperatur på 50°C. En rak linje kan dras från de beräknade lambdavärdena, så lambdavärdet är direkt proportionellt till temperaturen.  Lambdavärdet vid 50°C kan sedan utläsas från kurvan för temperaturrelaterade lambdavärden.