Lambdavärden

LOGSTOR’s olika rörtypers aktuella lambdavärden finns presenterade nedan. Lambdavärden används för att beräkna värmeförluster i LOGSTOR’s rörsystem.

Rörsystem

Raka rör, kontinuerlig produktion, axial process

Raka rör, konventionell produktion

Raka rör, kontinuerlig, spiral process

FlexPipe

PUR isolering i skummade skarvsatser 

PUR isolering i skarvsatser med skålar

Aktuella lambdavärden

0.023 W/mK

0.027 W/mK

0.025 W/mK

0.022 W/mK

0.027 W/mK

0.028 W/mK

0.036 W/mK – efter 30 år