Materialparametrar

Lambdavärden uttrycker förmågan hos ett material att begränsa energiförlusterna.  Det genomsnittliga lambdavärdet används för att beräkna den verkliga värmeförlusten i rörnät som transporterar gaser och vätskor för distribution, från ett ställe till ett annat. Lambdavärdet beräknas baserat på en rörsektion med givna dimensioner.  

De kan användas för ett beräkna värmeförluster för rörsektioner med andra dimensioner, om dessa rörsektioner tillverkas på samma sätt.