Lambdamätningar

Vi har ett omfattande program för kontinuerliga tester av lambdavärden på LOGSTOR’s preisolerade rör från vår normala produktionslinje. Mängden testresultat avvänds för att beräkna en Gausskurva (visas nedan) vilket visar det genomsnittliga lambdavärdet och resultatens spridning.  

Raka rör, kontinuerlig axial

 

  1. Internal
  2. External
  3. Normal distribution

Ju lägre lambdavärde, desto större är den totala energibesparingen under hela rörsystems livslängd. Exemplen nedan visar hur kostnaden kopplad till energiförluster minskar under rörsystemets livslängd, vilket även står i proportion till investeringar i systemet.

Raka rör, kontinuerlig axial

DN 50/140 Driftstemperatur: 80°C framledning, 40°C returledning. Energiförbrukning med lambdavärde 0.023 W / mK istället för 0.024 W/mK ≈ 15 % av rörkostnaden / 30 år

Driftstemperatur: 130°C framledning, 70°C returledning. Energiförbrukning med lambdavärde 0.023 W/mK istället för 0.024 W/mK ≈ 30 % av rörkostnaden/30 år

Exemplen ovan innefattar flera olika parametrar. Variationerna innebär att en specifik beräkning kan ge olika resultat. 

Raka rör, konventionell

  1. Internal
  2. External
  3. Normal distribution

FlexPipe

  1. Internal
  2. External
  3. Normal distribution

Ju lägre lambdavärde, desto större energibesparingar görs under rörsystems livslängd. 

Se exemplen: FlexPipe, DN 20/90 Driftstemperatur: 80°C framledning, 40°C returledning. Energiförbrukning med lambdavärde 0.022 W/mK istället för  0.023 W/mK ≈ 16 % av rörkostnaden/30 år