Nærvarme til lokalsamfundet

Nærvarme – også kendt som ”Community Heating” eller ”District Heating” – er et selvstændigt varmekredsløb med et begrænset antal slutbrugere. Det kan være mindre bysamfund, en forskerpark eller industriområder, som med egen varmeproduktion forsyner sig selv med varme. Det kan også være et boligselskab med egen gaskedel, der varmer fx 10-20 boliger op.

Nærvarmes transportpotentiale kan spænde fra få huse og op til mindre byer. Anvendelsen af nærvarme kan hjælpe med at kontrollere energiforbruget meget præcist, og kan samtidigt reducere udgifter til energitransporten. Nærvarme har de generelle fordele, som fjernvarme leverer over levetider på mere end 30 år.