Fra fjernvarmenet til husstanden

Distributionsløsningerne forbinder husstanden med fjernvarme til opvarmning. Hvor transmissionsløsningerne kan sammenlignes med motorveje, er distributionsløsningerne i højere grad forsyningsnettets ”landeveje” eller ”villaveje”. Distributionsløsningerne er derfor en mindre type af rør, fordi at transporten af fjernvarmen sker tæt på leveringsstedet. Derfor skal mængden af fjernvarme reduceres gradvist, så det passer til husstandens behov.

Distributionsløsningerne er forbundet med en vekselstation, hvor vandets temperatur reduceres til 80 grader. Derved mindskes varmetabet under transporten til slutbrugeren. Lavere vandtemperatur giver nemlig et lavere varmetab. Fra vekselstationen løber fjernvarmen ud til husstandene.