Ansvar for mennesker og miljø 

LOGSTOR Detect er et komplet koncept til overvågning af rørsystemer. Et GPRS-baseret overvågningsprogram kører 24/7, og kan tilpasses både transmissions-, distributions-, og nærvarmeløsningerne. Systemet indsamler og fortolker data fra til analyser, der angiver, hvilke servicehandlinger der er nødvendige for at undgå akut beskadigelse af systemet. Elektriske impulser i fjernvarmerørene kan øjeblikkeligt vise, hvis der opstår et problem.

Konceptet er udarbejdet med forskellige trin af service afhængig af fjernvarmenettets udstrækning og fjernvarmeværkets behov. Det rækker fra en manual periodisk aflæsning af måleresultater og frem til en fuld automatiseret og digitaliseret overvågning. I den mest omfattende overvågning giver LOGSTOR omgående automatisk besked om fejlen på e-mail eller SMS. Hurtig reaktion minimerer skadeomfanget, og det sparer eventuelle udskiftninger eller reparationer.