Selvberegning på branchens mest energieffektive løsninger

Fordi LOGSTORs isoleringsegenskaber er unikke i branchen, har vi gjort informationen tilgængelig for alle interessenter. LOGSTOR Calculator er et enkelt og brugervenligt værktøj med fokus på brugerens krav om hurtig og effektiv adgang til fakta. Det er den gode service, vi arbejder for hver eneste dag. LOGSTOR Calculator er et internetbaseret beregningsprogram, der er udviklet til at hjælpe energileverandører, rådgivende ingeniører, undervisere og studerende ved vurderingen af den mest effektive fremføring af varmt og koldt vand i præisolerede rør.

Åbn LOGSTOR Calculator

Med LOGSTOR Calculator tilbydes nuværende og fremtidige kunder et unikt værktøj til at vurdere og vælge de optimale rørsystemer til sin løsning. Udregninger sikrer og dokumenterer den bedste etableringen af energieffektive og miljøvenlige infrastrukturer. 

LOGSTOR Calculator er branchens mest præcise program til beregning af energitab og er baseret på omfattende matematisk-fysiske modeller, så der opnås så korrekte beregninger af varmetabet som muligt. 


 

 

 

Kun direkte de mere komplekse FEM-beregninger har større nøjagtighed. Afhængigt af vores kunders behov kan brugerne vælge mellem to beregningsprincipper i LOGSTOR Calculator:

  • Beregninger, der er foretaget i henhold til EN 13941
  • Avancerede beregninger med et endnu mere præcist program.

 Ud over beregningen af varmetabet for hvert rør gør LOGSTOR Calculator det muligt at sammenligne rør og projekter med hensyn til energitab i volumen, omkostninger og CO2-udledning.

Alle beregninger illustreres med såvel værdier som grafer, hvilket giver et hurtigt overblik. LOGSTOR Calculator tilbyder desuden grafer over ældningen af polyuretanskum, der bygger på beregninger foretaget af Dansk Teknologisk Institut (www.dti.dk). Isoleringsværdien beregnes som en funktion af temperatur og alder.

For yderligere spørgsmål eller assistance, bedes du kontakte logstor.calculator@kingspan.com.