Når energispild forvandles til varme i hjemmet

Indendørs opvarmning udgør den største andel af det globale energiforbrug, og tegner sig for 46 % af verdens samlede energibehov. Derfor oplever LOGSTOR et stigende globalt ønske om fjernvarme i forbindelse med optimering af eksisterende energiressourcer. 

Fjernvarme kan genereres med en hvilken som helst energikilde, og er miljøvenlig overskudsenergi. Vi udvinder det uforløste potentiale fra produktionen af elektricitet på kraftvarmeværker, og forvandler det til varme i hjemmet.

LOGSTORs fremragende isoleringsegenskaber reducerer driftsomkostningerne kraftigt, da varmetabet i praksis elimineres helt. Overskudsenergien fra det centrale anlæg overføres til vand, der cirkuleres til slutbrugerne via et centralt system. 

Kombineres fjernvarme med fjernkøling kan der opnås gensidig energigevinst, når overskudsvarme kan omdannes til billig køling i sommerperioderne. Det er ren energi til glæde for både mennesker og miljø.