Med TCO tool’et bliver kunden guidet til valg af det mest optimale præisolerede rørsystem for både fast system og fleksibel system i relation til Total Cost of Ownership (TCO) og det er nemt at lave følsomhedsanalyser med forskellige forudsætninger.

Total Cost of Ownership beregningen omfatter Investeringsomkostninger til præisolerede materialer, gravearbejde og installation samt driftsomkostninger til varmetab og CO2 kvoteafgift. Investeringsomkostningerne kan kalibreres så de  svarer til lokale forhold. Der kan også regnes med egne priser ved sammenligning af projekter.

TCO tool’et regner på energiselskabets projekt i forhold til:

 • Kanalmeter per dimension medierør
 • Kundens forudsætninger i forhold til Design data som fremløbs- og returtemperatur sommer og vinter, jordtemperatur, lægningsdybe mm
 • Kundens forudsætninger i forhold til periode for beregningen og prisen for energi
 • Kundens forudsætninger i forhold til brændsels miks og CO2 kvote pris

Med disse forudsætninger beregnes Total Cost of Ownership på alle mulige systemvalg for de dimensioner der indgår i projektet og det system med laveste Total Cost of Ownership bliver fremhævet. Mulige systemvalg kan være:

 • Enkeltrør eller TwinPipe
 • Serie 1, 2 eller 3
 • Rør med eller uden diffusionsspærre til at sikre uændret varmetab over levetiden

Udover Total Cost of Ownership beregner TCO toolet følgende:

 • Varmetab det første år
 • CO2 emission over den beregnede periode
 • Sammenligning mellem to projekter og beregning af tilbagebetalingstid for merinvestering i det bedre isolerede system
 • Ved sammenligning mellem to projekter har kunden mulighed for at anvende investeringsomkostninger fra konkret beregnede projekter

For yderligere spørgsmål eller assistance, bedes du kontakte vores Product & Academy Manager Peter Jorsal - peter.jorsal@kingspan.com

Klik her for at åbne LOGSTOR TCO Tool

How to guide (EN)

Instruction video (EN)