Kvalitet og miljø

LOGSTOR opfylder som minimum de kvalitets- og funktionskrav, der er fastlagt af vores kunder eller af nationale og internationale normer og standarder, gældende for vores produkt- og markedsområde. Vi medvirker til, at normer og standarder tilpasses udviklingen og sætter nye standarder for energibranchen. Koncernen sikrer en ensartet produktkvalitet og dokumentation, herunder styring af specialprocesser, uanset hvor produktionsanlæggene er placeret. Vi er på forkant med udviklingen og brugernes forventninger, både med hensyn til produkt- og servicekvalitet.

 

 

 

LOGSTORs standard er nulfejlsstatus i alle vores aktiviteter og processer. Derfor indføres præventive foranstaltninger og der fokuseres på en høj grad selvstyring af medarbejderne. Gennem uddannelse og løbende vedligeholdelse af medarbejdernes arbejdsbetingelser skaber LOGSTOR engagement, trivsel, miljø og holdninger, som bidrager til kontinuerlige kvalitetsforbedringer af produkter og ydelser. LOGSTORs produkter skal til enhver tid leve op til branchens bedste kvalitets- og miljøkrav.