Intelligent overvågning på alle tider af døgnet

LOGSTOR Detect er LOGSTORs koncept til komplet overvågning af rørsystemer. Kobbertråde LOGSTORs rørsystemer er indstøbt i isoleringsskummet og løber i hele rørstrækningen. Trådene melder tilbage til LOGSTOR Detect enheder, der overvåger indtrængning af fugt eller kortslutninger. Dermed kan lækskader eller brud på rørnettet registreres øjeblikkeligt før skadens omfang udvikler sig.

LOGSTOR Detect giver muligheden for at handle præventivt, før skaden opstår eller bliver omfattende. Systemet viser selv små fejl, der giver unikke muligheder for forbyggende vedligeholdelse. Præcis lokalisering betyder desuden, at reparationsomkostninger reduceres kraftigt ligesom at rørsystemets samlede levetid forlænges betragteligt.

 

Ansvaret for overvågningen af forsyningsnettet varetages enten internt eller af LOGSTOR selv. Der findes flere overvågningsprogrammer, der passer til kundernes behov. Et GPRS-baseret overvågningsprogram kan sende alle data om rørsystemet via en trådløs forbindelse fra overvågningsenheden til en central computer. Her analyseres dataene straks, og om nødvendigt kan alarmer sendes via e-mail eller sms.

LOGSTOR tilbyder også en hostingløsninger, der varetager overvågningen af fx fjernvarme- eller energiselskabers forsyningsnet. Denne service inkluderer efterfølgende rapportering om nettets tilstand, anbefalinger om nødvendige handlinger, understøttelse af analyser og rapportering samt løbende opgradering af systemet. LOGSTOR Detect er din sikkerhed på alle tider af døgnet, som afslører de mindste komplikationer og sikrer forsyningssikkerheden, til gavn for både mennesker og miljø.