LOGSTOR sætter nye standarder for svejsninger i energibranchen. Svejseprocessen er afgørende for rørsystemers levetid – og derfor hviler et enormt ansvar på den enkelte montør skuldre. LOGSTOR WeldMaster er en multifunktionel PE-svejsemaskine, der udnytter de nyeste teknologier med PDA, GPS, GPRS og 2D-stregkoder til at gøre fremtidige rørsystemer hurtigere og sikrere at installere. LOGSTOR WeldMaster bygger på en computerstyret, termoplastisk svejseteknik, der ved hjælp af et varmeledende metal mellem muffe og PE-kapperør svejser de to sammen til et ubrydeligt rør.

LOGSTOR Weldmaster øger kvaliteten af hver eneste svejsning og gør entreprisen betragteligt mere effektiv for montøren. LOGSTORs svejsemuffer er unikke, fordi hver enkelt er udstyret med en 2D-stregkode, der indeholder den enkelte muffes produkt- og produktionsdata samt svejseoplysninger. Kombinationen af en svejsemaskine, en PDA og en 2D-stregkode på muffen, der muliggør internetbaseret sporbarhed og dokumentation på samtlige svejsninger i LOGSTORs rørløsninger. Med effektivitet, sporbarhed og dokumentation kan LOGSTOR garantere branchens bedste levetid.

Svejseprocessen

Den håndholdte computer – PDA’en – styrer kommunikationen mellem muffe og svejsemaskine. Når muffen er korrekt monteret på kapperøret, indstilles svejsemaskinen automatisk ved at lade PDA’en scanne data fra stregkoden. Dette minimerer menneskelige fejl, og denne svejsemetode foregår langt hurtigere end traditionel PE-svejsning. Ved uforudsete hændelser i svejseprocessen underrettes operatøren straks med en fejlmelding. Processen kan først fortsætte, når fejlen er udbedret.

Når svejsningen er i gang, har operatøren fuld kontrol over processen og kan gå i gang med at forberede næste muffeinstallation. PDA’en giver derefter automatisk besked, når en muffeinstallation er færdig. Denne automatiske svejseproces øger effektiviteten og garanterer den bedst mulige svejsekvalitet. Uanset hvor i verden operatøren befinder sig, kan LOGSTOR yde fjernsupport.

 Global Positioning System (GPS)

PDA’en har en indbygget GPS-modtager, der via satellitsystemet registrerer positionen for hver muffeinstallation samt angiver dato og klokkeslæt for det udførte arbejde.

Disse data indgår i den efterfølgende dokumentation, som via internettet giver brugerne mulighed for at kontrollere hele forløbet og genfinde den enkelte installation efter behov.

Dokumentation

​LOGSTOR WeldMaster giver kunderne mulighed for at se dokumentationen på alle de muffer, der monteres med hele rørsystemet. Når processoren har godkendt svejsningens kvalitet, opsamles alle data fra svejseprocessen i den håndholdte PDA, og sammen med de unikke muffedata overføres de direkte fra PDA'en til en webserver, der alene er beregnet til dette formål.

På et website vil der for hver enkelt svejsning blive vist et grafisk forløb med tid, temperatur, strøm og effekt, ligesom GPS-position, dato, klokkeslæt og operatørens personlige data vil fremgå af mufferapporten. Via Google Maps vises muffens geografiske position. En funktion, der gør det let at genfinde den enkelte installation og installatør ned til den specifikke svejsning.

Alle data beskyttes, og enhver form for adgang sker via brugernavn og adgangskode. Det betyder, at uvedkommende ikke har adgang til informationerne. Kvalitetsdokumentation og sporbarhed er nu mulig for hver eneste samling/muffeinstallation, uanset hvor i verden den er foretaget.

 

Nøglefunktioner

 • Web-baseret dokumentation giver overblik over projektets status.
 • Multifunktionel svejsemaskine, baseret på nye teknologier som GPS, GPRS, PDA og 2D-stregkoder.
 • Mufferne leveres med indbygget 2D-stregkode med muffens produktdata og svejseparametre.
 • WeldMaster kan svejse alle LOGSTORs svejsemuffer.
 • To svejsninger kan foretages samtidigt og uafhængigt af hinanden.
 • PDA'en håndterer alle produktdata og den automatiske indstilling af svejseprocessen.
 • GPS-modulet registrerer muffens geografiske placering.
 • PDA’en styrer svejseprocessen og registrerer alle svejsedata, som uploades direkte til webserveren.
 • Hvis installationen flyttes efter svejsningen, kan den nye position registreres ved en ny scanning.
 • LOGSTOR kan yde fjernsupport på svejseprocessen.
 • Automatisk opdatering af svejseprogrammer.

 

LOGSTOR WeldMaster - Prisliste 2024

LOGSTOR WeldMaster - Roller og rettigheder