5-10 gange så effektiv som traditionel aircondition

Verden over stiger behovet for køling af alt fra hospitaler og kontorer til butikker og institutioner. Køling har traditionelt været drevet af gammeldags aircondition, der med et højt strømforbrug kun yder en beskeden køleindsats.

Samtidigt viser fremskrivninger, at det globale behov for energi til aircondition vil stige med 72 % frem til 2100. Facader og bybilledet skæmmes samtidigt oftest af de mange kølingsenheder, som monteres for at skabe tilstrækkelig køleeffekt. 

Til sammenligning åbner moderne fjernkøling betydelige muligheder for komfort, effektivitet og miljøhensyn i forhold til indretning og drift af alle typer moderne bygninger. Desuden er fjernkøling er hele 5-10 gange så effektiv som traditionel aircondition.

I takt med at fjernkøling erstatter eldrevet køling elimineres den kraftige belastning af elektricitetsnettet, når behovet for køling er stort. Kombineres fjernvarme med fjernkøling kan der opnås gensidig energigevinst, når overskudsvarme kan omdannes til billig køling i sommerperioderne.